Peter Baláž
koordinátor v Edukácia@Internet

Esperanto – hipsterský jazyk?

Je vám blízky alternatívny životný štýl? Alternatív existuje veľa (v strave, oblečení, ekológii, názoroch), jedna z nich je ale aj jazyková. V krátkosti sa vám predstaví esperanto – plánový (alternatívny) jazyk na medzinárodnú komunikáciu. V čom je tento jazyk „iný“? Vznikom, obsahom, formou, ľahkosťou, využitím… takmer všetkým :). Ako sa dá naučiť? Je to skutočne najjednoduchší jazyk na svete? Naozaj sa dá zvládnuť za tri mesiace? Na čo sa dá použiť? Ako môže „cudzí“ jazyk človeku úplne zmeniť život? Je esperanto naozaj iba pre hipsterov? O tomto ale i niečom navyše vám porozpráva „jazykový hipster“ Peter Baláž 🙂

O rečníkovi

Peter Baláž (*1979, Partizánske) je slovenský vydavateľ a esperantista, aktivista, laureát svetového ocenenia "Esperantista roka" za rok 2012. Angažuje sa v medzinárodnom esperantskom hnutí a roznych vzdelávacích projektoch. V roku 2003 spoluzaložil Slovenskú esperantskú mládež a v rokoch 2003-2008 bol jej predsedom. Je koordinátorom občianskeho združenia E@I (Edukácia@Internet), členom vedenia Európskej esperantskej únie (od 2005), bývalým členom vedenia Wikimedie Slovenská republika a súčasným členom revíznej komisie tejto organizácie. Je majiteľom súkromného vydavateľstva Espero, ktoré vzniklo v roku 2003. Je jedným z priekopníkov bezplatného online-vzdelávania (e-learningu) na Slovensku: v rámci E@I vytvorili (v medzinárodnej spolupráci) napr. Prvý a doteraz jediný mnohojazyčný bezplatný portál na učenie sa slovenčiny pre cudzincov (slovake.eu), následne pribudli portáli na vyučovanie: češtiny (mluvtecesky.net), nemčiny (deutsch.info), španielčiny (espa.eu), o jazykoch (lingvo.info), globálne vzdelávanie (monda.eu), či kyberšikana (cyberhelp.eu). Je tiež predsedom organizačného výboru 101. svetového kongresu esperanta, ktorý sa uskutoční v júli 2016 v Nitre (www.nitra2016.sk) . Obľubuje metalovú hudbu, vedecko-fantastické filmy, meditáciu, bezmäsité varenie. Ovláda slovenčinu, češtinu, esperanto, nemčinu, angličtinu, poľštinu a ruštinu.