Čítanie reči tela

Chcete vedieť, čo sa odohráva v hlavách druhých, keď sa s nimi rozprávate?
Chcete vedieť, ako pôsobiť na ľudí okolo seba prostredníctvom vlastnej reči tela?

Nenaučíme vás čítať myšlienky, no naučíme vás, ako rozoznať jednotlivé znaky reči tela a ako ich využiť vo svoj prospech.

Workshop je vedený formou diskusie a praktických ukážok.
Budeme sa venovať hlavne tréningu, aby ste si z workshopu odniesli praktické zručnosti.

Čo všetko si ukážeme

– základné pravidlá čítania reči tela
– neverbálne prejavy jednotlivých častí tela (ruky, nohy, trup, tvár)
– emócie a ich neverbálne signály
– ukážky reči tela na videách, ktoré budeme spoločne analyzovať

Lektori
Sme presvedčení, že komunikácia hrá v živote človeka veľmi dôležitú úlohu. Veríme, že efektívna formulácia našich myšlienok, ako aj pozorné počúvanie druhých pomáha budovať pevné medziľudské vzťahy, ktoré nás robia v živote šťastnými.

Mgr Martin Čajko
Bc. Lenka Kováčová

O rečníkovi