Dušan Matuška Paralelná Polis

„Skutočne slobodná spoločnosť je taká, ktorá toleruje existenciu tej paralelnej.“

Paralelná Polis je koncept organizácie spoločnosti na decentralizovanej báze, ktorého základnými princípmi sú dobrovoľnosť a nenásilie.

Bitcoin, blockchain, reputačné systémy a decentralizované technológie vytvárajú paralelnú slobodnú spoločnosť, ktorá je postavená na iných základoch ako klasický hierarchický centralizovaný systém (fiat peňazí, registrov, licencií). Paralelná spoločnosť predstavuje funkčné a efektívne riešenie existujúcich problémov v spoločnosti.

Dušan a.k.a. Dušky je oduševnený rozbiehač a mladý podnikateľ. V 21 rokoch spoluzaložil spoločnosť OCTAGO, ktorá sa venuje oblasti zdravého pohybu a výstavbe workout ihrísk. Má vášeň pre vzdelávanie a je spoluzakladateľ nového predmetu pre stredné školy- Životológia. Láska k matematike a technológiám ho priviedla k oblasti kryptomien. Na túto tému aktuálne prednáša a pomáha ľuďom bezpečne vstúpiť do tohto ekosystému budúcnosti.

„Slovíčka ako Bitcoin alebo kryptomeny počúvame okolo seba stále častejšie. Vieme však čo sú a prečo vznikli? Dozviete sa to jednoduchou a stráviteľnou formou na prednáške s Duškym.

O rečníkovi