Remote work nie je len o práci z domu

Skúseností z fungovania slobodnej firmy Webikon, kde pracujeme na diaľku zo 7 miest v 3 krajinách doplnené o skúsenosti z fungovania globálnej WordPress komunity. O tom, ako sa dá efektívne komunikovať a spolupracovať v distribuovanom tíme, keď nie ste so svojimi spolupracovníkmi vo fyzickom kontakte.

O rečníkovi

Umožňovateľ v slobodnej firme Webikon a líder slovenskej WordPress komunity.