Program BarCamp Bratislava 2018

Program bude zverejnený pri ukončení prihlášok rečníkov.